Ogłoszenie

 In Aktualności, Ogłoszenia, Uncategorized

Aktualizacja – zmiana terminu składania ofert.

Informacja z otwarcia ofert na budowę instalacji fotowoltaicznych 27.01.2023r.76

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do
składania ofert na wykonanie :

Zadanie nr 1
„Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej
o mocy ok 400 kWp na terenie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-
Spożywczego S.A w Gdańsku.

Zadanie nr 2
Budowa w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej
o mocy powyżej 1 MWp na gruntach Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno –
Spożywczego S.A. W Gdańsku.

Ofertę prosimy złożyć w formie elektronicznej w plikach pdf na
przygotowanym formularzu ofertowym, w terminie do 20 grudnia 2022r. do godz. 1200 16 stycznia 2023r. do godziny 12:00
na adres sekretariat@renk.pl.
Ofertę prosimy przygotować zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępnymi na stronie pod adresem
www.renk.pl
Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o wykonanie w formule
zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej dla Pomorskiego Hurtowego Centrum
Rolno-Spożywczego S.A w Gdańsku, na warunkach wynegocjowanych przez strony.
W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka
zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel.
605-518-133; m.kierek@renk.pl;

Spółka może zmienić warunki postępowania ofertowego, odwołać lub
unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn.
Spółka może zakończyć postępowanie ofertowe bez wyboru oferty bez
podania przyczyn.
Spółka może odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania
przyczyn.
Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty lecz zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Do pobrania:

Aktualizacja – zmiana terminu składania ofert: pobierz

Treść ogłoszenia: pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: pobierz

Schemat_stacji T_16223_GIELDA_BRANIEWICE : pobierz

Renk schemat zasilania : pobierz

Mapka poglądowa : pobierz

Recent Posts
Skontaktuj się