Najemcy opłacający miesięczny abonament za handel na placu owocami i warzywami oraz jednocześnie dokonują rezerwacji miejsc w pozostałych miesiącach, proszeni są o wypełnienie deklaracji i przesłanie na adres mailowy: r.radomska@renk.pl lub dostarczenie wypełnionego druku osobiście do biura sprzedaży PHCR-S S.A. (pokój 9A).

Deklarację można pobrać w formie PDF tutaj >>> (Otwórz PDF)

Skontaktuj się