Adres

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
ul. Wodnika 50
80-299 Gdańsk

Telefon

tel: 58 762 80 00
fax: 58 762 90 00

E-mail

sekretariat@renk.pl

Pozostałe kontakty

DZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I MARKETINGU:

Halina Królczyk
Kierownik Działu Marketingu
i Nieruchomości
e-mail: h.krolczyk@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 222

Andrzej Michalik
Zastępca Kierownika Działu Marketingu
i Nieruchomości
e-mail: a.michalik@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 202

Hanna Czapiewska
Główny Specjalista ds. Marketingu
i Nieruchomości
e-mail: h.czapiewska@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 209

Magdalena Brodka-Niemoczyńska
Starszy Specjalista ds. Nieruchomości i Marketingu
email: m.brodka@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 208

Roksana Radomska
Specjalista ds. Administracyjnych
e-mail: r.radomska@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 210

DZIAŁ EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNY:

Marek Kierek
Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego
e-mail: m.kierek@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 206

Grzegorz Szawkało
Zastępca Kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego w zakresie spraw Eksploatacyjnych.
e-mail: g.szawkalo@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 213

Karol Potrykus
Specjalista ds. technicznej obsługi urządzeń i obiektów
e-mail: k.potrykus@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 218

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

Mirosław Bartnik
Główny Księgowy
e-mail: m.bartnik@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 212

Paulina Konc
Specjalista ds. rozliczeń kasowych i obsługi sprzedaży
e-mail: p.konc@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 214

Olga Łamejka
Specjalista ds. umów i rozliczeń finansowych
e-mail: o.lamejka@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 204

KADRY:

Michał Różalski
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac
e-mail: m.rozalski@renk.pl, tel.: wew.207

Skontaktuj się