Adres

Pomorskie Hurtowe Centrum
Rolno-Spożywcze S.A.
ul. Wodnika 50
80-299 Gdańsk

Telefon

tel: 58 762 80 00

E-mail

sekretariat@renk.pl

Pozostałe kontakty

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU:

Halina Królczyk
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
e-mail: h.krolczyk@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 222

Andrzej Michalik
Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu
e-mail: a.michalik@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 202

Hanna Czapiewska
Starszy Specjalista ds. Marketingu
e-mail: h.czapiewska@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 209

Magdalena Brodka-Niemoczyńska
Starszy Specjalista ds. Obsługi Najemców
email: m.brodka@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 208

Roksana Radomska
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
e-mail: r.radomska@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 210

DZIAŁ EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNY:

Marek Kierek
Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Technicznych
e-mail: m.kierek@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 206

Grzegorz Szawkało
Kierownik Wydziału Eksploatacyjnego
e-mail: g.szawkalo@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 213

Karol Potrykus
Główny Inżynier Specjalista ds. Rozwoju i Utrzymania Infrastruktury
e-mail: k.potrykus@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 218

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:

Mirosław Bartnik
Dyrektor Finansowy / Główny Księgowy
e-mail: m.bartnik@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 212

Paulina Konc
Specjalista ds. Rozliczeń kasowych i Obsługi sprzedaży
e-mail: p.konc@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 214

Olga Łamejka
Specjalista ds. Umów i Rozliczeń finansowych
e-mail: o.lamejka@renk.pl
tel.: 58 762 80 00 wew. 204

KADRY:

Michał Różalski
Dyrektor Personalny
e-mail: m.rozalski@renk.pl, tel.: wew.207

Skontaktuj się