O NAS

Nazwa Spółki: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Kapitał Zakładowy: 65.758.000 zł

Akcjonariusze Procent akcji
Skarb Państwa 96,43%
Gmina Gdańsk 0,89%
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 0,76%
Pozostali Akcjonariusze 1,92%

Rada Nadzorcza w składzie:

Agata Falba – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magdalena Borus – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksander Mach – Sekretarz
Marzena Słomka
Agnieszka Szulakowska
Zdzisław Czucha
Piotr Żuchowski

 

p.o. Prezesa Zarządu – Marzena Słomka

Teren: 24,7 ha, z tego już zagospodarowano – 17 ha. W 2015 roku oddaliśmy do użytku wiatę o wielkości 1680 m2 przeznaczoną do handlu kwiatami rabatowymi oraz specjalne doki rozładunkowe na Hali nr1. Doki te pozwalają naszym klientom na załadunek zakupionych kwiatów w niesprzyjających warunkach pogodowych. W listopadzie 2010 roku uruchomiliśmy dwa pawilony do handlu hurtowego owocami i warzywami. łączna powiechnia pawilonów wynosi 2160 m2. W maju 2009r. została otwarta nowa część Hali Kwiatowej. Po rozbudowie jest to obecnie największa w Polsce hala do handlu hurtowego kwiatami. .

Branże: handel kwiatami, artykułami dekoracyjnymi, ogrodniczymi – produkcji krajowej i z importu, owocami i warzywami, artykułami spożywczymi, Powierzchnia do handlu: ok. 40 tys. m2, (m. inn. hale: kwiatowa, ogólnospożywcza i owocowo-warzywna, zadaszone wiaty, pawilony handlowe)

Warunki handlu: hale są ogrzewane, posiadają mechaniczną wentylację pomieszczeń oraz automatycznie sterowane klimatyzatory. Boksy (o powierzchni od 17 do 46 m2) wyposażone w bieżącą wodę, zabezpieczone są elektrycznie opuszczanymi roletami. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwia bezpieczne poruszanie się wózkami do transportu. Do załadunku stworzono rampy zwane fachowo dokami. W halach usytuowano bary gastronomiczne, toalety, natryski, pomieszczenia socjalne dla pracowników.

Skontaktuj się