Otwarcie Ofert – Budowa Wiaty

 In Aktualności, Ogłoszenia, Uncategorized

Informacja z posiedzenia Komisji Przetargowej

W dniu 25 czerwca 2021r w siedzibie Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno Spożywczego S.A. w Gdańsk, zebrała się Komisja w składzie:

  1. Marek Kierek – Przewodniczący
  2. Dariusz Kowalski – Członek
  3. Piotr Horyd – Członek

powołana przez Zarząd Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno – Spożywczego S.A.
do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na budowę wiaty handlowej o powierzchni całkowitej 6849,90 m2 wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni całkowitej 353,8 m2 w Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno – Spożywczym S.A. w Gdańsku przy ul. Wodnika 50.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 5 ofert. Wszystkie oferty spełniły kryteria zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 czerwca 2021r.
Oferty zostały złożone przez następujące podmioty:

  1. Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Bitwy Oliwskiej 22; 80-339 Gdańsk
  2. P&P Sp. z o.o. Orle ul. Wejhera 1; 84-252 Zamostne;
  3. MIKOBUD Sp. z o.o. sp.k. ul. Lidzbarska 49A; 87-300 Brodnica
  4. PRZEMBUD GDAŃSK S.A. ul. Litewska 15; 80-719 Gdańsk
  5. PBC Sp. z o.o. ul. Lotników 62; 81-539 Gdynia

O dalszym przebiegu postępowania poszczególni oferenci będą informowani indywidualnie.

Gdańsk, dnia 25.06.2021 roku.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
inż. Marek Kierek

Recent Posts
Skontaktuj się