OGŁOSZENIE – oferty na używany wózek widłowy

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do składania ofert na dostawę:

„UŻYWANEGO WÓZKA WIDŁOWEGO – 1 szt.”

Specyfikacja pojazdu:

  1. Rok produkcji od                                                      2018r.
  2. Rodzaj napędu                                                          LPG lub elektryczny
  3. Udźwig (minimalny)                                                  1700 kg
  4. Wysokość podnoszenia (minimalna)                        4650 mm
  5. Wysokość w stanie złożonym (maksymalna)            2200 mm        
  6. Kabina                                                                        TAK
  7. Przesuw boczny                                                         TAK
  8. Badanie UDT                                                             TAK
  9. Ilość motogodzin do                                                  300 Mth         
  10. Cena netto do                                                            70 000 zł

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie
do 2 sierpnia 2021 r. na adres sekretaiat@renk.pl oraz k.potrykus@renk.pl.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami
ceny 60%, ilości motogodzin 30% i roku produkcji 10%.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na dostawę wózka na warunkach wynegocjowanych przez strony.
W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Karolem Potrykusem  
tel. 58 762 – 52 – 18; k.potrykus@renk.pl.

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się