Dostawa i wymiana pomostu przeładunkowego

 In Aktualności, Ogłoszenia, Uncategorized

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do składania ofert na wykonanie usługi:

„Dostawy i wymiany pomostu przeładunkowego (rampy uchylnej wraz z odbojami) – 1 szt.”

Specyfikacja:

 1. Nominalna nośność dynamiczna                            60 kN
 2. Szerokość pomostu (rampy)                                   2000 mm
 3. Długość pomostu (rampy)                                       2450 mm
 4. Rodzaj napędu                                                        elektryczno – hydrauliczny
 5. Zasilanie                                                                  trójfazowe
 6. Funkcje sterowania                                                 autopowrót
 7. Kolor pomostu                                                         RAL 5005
 8. Minimalne systemy bezpieczeństwa                      
  1. Zabezpieczenie przed  podniesieniem pomostu przy zamkniętej bramie,
  1. przeciążeniowy zawór bezpieczeństwa,
  1. otwarta konstrukcja zawiasów obrotowych
 9. Wytyczne montażu pomostu                                  
  1. wykucie starego kątownika z podwaliny i zabetonowanie nowego
  1. brak zastosowania dodatkowej konstrukcji wsporczej uniemożliwiającej rozładunek samochodów z własną platformą
 10. Utylizacja odpadów budowlanych po stronie Wykonawcy.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie
do 10 lipca 2024 r. na adres sekretariat@renk.pl .

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami
ceny – 70%, terminu gwarancji na sprzęt i montaż – 30%.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na wykonanie prac w podanym zakresie, na warunkach wynegocjowanych przez strony.
W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Karolem Potrykusem
tel. 58 762 – 80 – 18; k.potrykus@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się