Ogłoszenie – Dostawa Kotła

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do składania ofert na:

Dostawę kotła kondensacyjnego w układzie CO w Pomorskim Hurtowym Centrum Rolno-Spożywczym S.A w Gdańsku przy ul. Wodnika 50

Ofertę prosimy złożyć składać na formularzu ofertowym, w formie elektronicznej w terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. do godziny 15.00 na adres sekretariat@renk.pl .
Ofertę prosimy przygotować zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępnymi na stronie pod adresem www.renk.pl
Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na dostawę kotła kondensacyjnego w przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel. 58 762-80-06; m.kierek@renk.pl; lub z p Karolem Potrykus tel.58 762-80-00; k.potrykus@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.
Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Załączniki:

  1. Wzór Formularza
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Informacja o zmianie terminu składania ofert

Recent Posts
Skontaktuj się