Pomorska Nagroda Jakości

 In Aktualności

Miło nam poinformować, że Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze zostało wyróżnione w XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości organizowanego przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Wyróżnienie odebrali dr inż. Sławomir Niecko – Prezes Zarządu oraz dr inż. Kazimierz Janiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej z rąk Ryszarda Zarudzkiego – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dodatkową Nagrodę wręczył Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski.

Uroczysta Gala odbyła się w Domu technika NOT w Gdańsku. Rozdanie nagród poprzedziły wystąpienia zaproszonych gości oraz prelekcje naukowców prowadzących badania nad jakością oraz przedsiębiorców weryfikujących i oceniających wyniki tych badań oraz

Wśród zaproszonych gości był m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie zarządzania jakością w przedsiębiorstwach w szczególności w branży rolno-spożywczej. Zadeklarował również współpracę Ministerstwa  na rzecz generowania tematycznej współpracy, której integratorem dla ww. branży mogłoby stać się Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku.

Pomorska Nagroda Jakości to  jedna z najbardziej cenionych nagród. Weryfikuje to, co w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach jest codziennością – wysoką jakość organizacji pracy, świadczonych usług oraz produkowanych wyrobów. Laureaci i wyróżnieni mają możliwość przystąpienia do klubu liderów skutecznego zarządzania, który stanowi platformę wymiany wiedzy i dobrych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania jakością.

Misją Pomorskiej Nagrody Jakości jest angażowanie liderów pomorskich przedsiębiorstw do ciągłego doskonalenia procesów zarządczych, poprzez m.in. sprzyjanie kreatywności i innowacyjności pracowników oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju organizacji.

Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Słupska.

      

Recent Posts
Skontaktuj się