OGŁOSZENIE – Dostawa Oleju Opałowego

 In Aktualności, Ogłoszenia, Uncategorized

Gdańsk, 01.08.2022 r.

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do złożenia ofert na:

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2022/2023. W ilości ok 220 m3

Z terminem dostaw:

  • sierpień 2022r – 32 m3
  • styczeń 2023 – 55 m3
  • luty 2023 – 48 m3
  • marzec 2023 – 43 m3
  • kwiecień 2023 – 32 m3
  • maj 2023 – 10 m3

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 8 sierpnia 2022 r. na adres sekretariat@renk.pl oraz mkierek@renk.pl

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 100%

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.
Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
z p. Markiem Kierek tel. 58 762 80 06; m.kierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Informacja o wyborze oferty : pobierz

Recent Posts
Skontaktuj się