Obowiązek zakrywania ust i nosa od 16.04.2020 do odwołania

 In Aktualności, Ogłoszenia
 • W jakich miejscach musimy zakrywać nos i usta ?  
  • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych,
   w których poruszają się osoby  niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej
   i miejsc biwakowania.
 • Kiedy nie musimy zasłaniać nosa i ust?
 • W przypadku poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 • W przypadku dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.
 • Organy uprawnione i/lub osoby upoważnione z racji wykonywanych czynności zawodowych mogą żądać odkrycia ust i nosa w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości.
Recent Posts
Skontaktuj się