INFORMACJA

 In Aktualności

o rozstrzygnięciu w postępowaniu ofertowym na budowę „Wiaty handlowej o powierzchni całkowitej 6 849,90 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni całkowitej 353,80 m2

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku informuje, że w postępowaniu ofertowym na budowę wiaty handlowej o powierzchni całkowitej 6849,90 m2 oraz budynku gospodarczego o powierzchni całkowitej 353,80 m2 wpłynęło pięć ofert. W związku z tym że wysokość najniższej zaoferowanej kwoty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przekracza w sposób istotny kwotę środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na jego realizację, postępowanie zostało unieważnione.

            
               
Recent Posts
Skontaktuj się