Rozliczenie biletu – uproszczona procedura

 In Brama

Dzień dobry,

Na GapMap Bridge dodane zostały dwie nowe funkcjonalności: „Dostawa” oraz „Wyjazd (rozliczenie)”. Ich lokalizacje wskazałem na zrzucie ekranu poniżej:

Funkcjonalność #1:

„Dostawa” – umożliwia szybsze wydanie biletu na dostawę. Wybranie tego przycisku powoduje otwarcie okna z wybranym na stałe cennikiem.


Funkcjonalność #2:

Wyjazd (rozliczenie)” – umożliwia rozliczenie wyjazdu dowolnego pojazdu. Funkcja ta pozwala na:

  1. Pobranie jedynie dopłaty, bez uwzględnienia opłaty na wjeździe (wtedy system pobierze tylko kwotę dopłaty – przycisk „MIN. (Kwota dopłaty)”).
  2. Pobranie opłaty za cały postój, uwzględniając opłatę uiszczoną na wjeździe (system pobierze kwotę dopłaty oraz kwotę zapłaconą na wjeździe – przycisk „MAX. (Koszt postoju)”).

System umożliwia wyszukiwanie wjazdu na podstawie numeru rejestracyjnego i numeru karty. Pokazuje podsumowanie operacji wraz z kwotą do zapłaty oraz najważniejszymi informacjami na temat wjazdu.

Czas, jaki klient ma na opuszczenie terenu po uiszczeniu opłaty, jest dostępny do zmiany w ustawieniach globalnych (Ustawienia Globalne -> Parking -> Obiekt. (Obecnie jest ustawione na 10 min.)

UWAGA!

Przy uiszczaniu opłaty za parking (kwotę dopłaty) system automatycznie dodaje czas (10 min) na opuszczenie parkingu do całkowitego czasu postoju.

Recent Posts
Skontaktuj się