OGŁOSZENIE – Odśnieżanie 2023/2024

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do złożenia ofert na:

ODŚNIEŻANIE w sezonie zimowym 2023/2024

w zakres robót wchodzi:

  1. mechaniczne odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg i parkingów o łącznej powierzchni ok. 10 ha.
  2. ręczne odśnieżanie połaci dachów o łącznej powierzchni 32 000m2

Oferty powinny zawierać proponowaną stawkę

  • za wykonanie usługi z poz.1 za 1 roboczogodzinę pracy sprzętu oraz wykaz sprzętu, którym będzie prowadzone odśnieżanie.
    • za gotowość do całodobowego świadczenia usługi odśnieżania w okresie od 1 grudnia 2023r do 31 marca 2024r
    • za wykonanie usługi z poz.2 za jednokrotne odśnieżenie 1 m2

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie
do 31 października 2023 r. na adres sekretariat@renk.pl.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 80% i doświadczenia 20%.

Kryterium doświadczenia zostanie zweryfikowane na podstawie referencji od podmiotów, dla których takie zadania były realizowane przez ostatnie pięć sezonów zimowych.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa , na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Grzegorzem Szawkało tel. 58 762-82-13; gszawkalo@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się

Jesień w ogrodzie