RENK - PO KASZUBSKU

ZNACZY RYNEK

strona startowa  kontakt  


   

    Kwiaty i dekoracje
    Owoce i warzywa
    Art. ogólnospożywcze
    O nas
    Kontakt
    Komunikaty
    Wolne powierzchnie
    Linki
    dojazd
    cennik

   
   
   


KOMUNIKATYOGŁOSZENIE

opublikowano: 2017-07-28 godz. 12:41

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samojezdnej zamiatarki chodnikowo ulicznej

Zamiatarka do terenów zewnętrznych o szerokości roboczej minimum 1500mm

Wyposażenie dodatkowe
- myjka wysokociśnieniowa
- wąż ssący do trudno dostępnych miejsc
- automatyczne opróżnianie zbiornika śmieci

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 11 sierpnia 2017 Kryteria wyboru oferty 70% najkorzystniejsza cena, 30% doświadczenie w serwisie i obsłudze sprzętu komunalnego.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy sprzętu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Grzegorzem Szawkało tel. 661-225-332: gszawkalo@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowanie ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Projekt i wykonanie Optinet