RENK - PO KASZUBSKU

ZNACZY RYNEK

strona startowa  kontakt  


   

    Kwiaty i dekoracje
    Owoce i warzywa
    Art. ogólnospożywcze
    O nas
    Kontakt
    Komunikaty
    Wolne powierzchnie
    Linki
    dojazd
    cennik

   
   
   


KOMUNIKATY

opublikowano: 2017-12-05 godz. 15:00Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku
Zaprasza do składania ofert na kompleksową realizację kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe do kolektora deszczowego ∅ 1200 w ulicy Keplera w Gdańsku.

Oferty prosimy można składać w formie pisemnej, w terminie do 19 grudnia 2017r. Spółka planuje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 29 grudnia 2017r. Oferenci zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie podanego terminu.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny oraz wiedzy i doświadczenia oferentów w realizacji tego rodzaju robót.

Ocena kryterium w postaci wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu wykonanych przez oferenta w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem otrzymania niniejszego zapytania, dwóch podobnych robót budowlanych, o wartości robót minimum 0,5 mln zł, z podaniem dat oraz miejsca wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

Prosimy o dołączenie do ww. wykazu, dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp).

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o budowę kanalizacji deszczowej, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel. 605-518-133; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Oferty prosimy przygotować na podstawie projektu budowlanego dostępnego na stronie www.renk.pl (linki poniżej)

Projekt i wykonanie Optinet