I. Opłaty jednorazowe za wjazd na teren PCH Renk
1 Samochody osobowe 3.00 zł
2 Samochody ciężarowe i ciężarowo-osobowe o ładowności do 0,8t 3.00 zł
3 Samochody ciężarowe i ciężarowo-osobowe o ład. od 0,8t do 2,5t 5.00 zł
4 Samochody ciężarowe i ciężarowo-osobowe o ład. powyżej 2,5t 10.00 zł
5 Autobusy 10.00 zł
6 Ciągniki samochodowe 10.00 zł
7 Ciągniki rolnicze 3.00 zł
II. Opłaty specjalne – karne
1 Wjazd z pominięciem systemu rejestrującego wjazdy (również w przypadku opłaconego abonamentu) 30.00 zł
2 Użyczenie lub otwarcie kartą szlabanu innemu pojazdowi (karta wystawiona jest na jeden pojazd) 30.00 zł
3 Wwożenie nieczystości na teren PCH Rënk o czym mówi Art.11 pkt 3 Regulaminu Organizacji i działalności PHCRS S.A. 100.00 zł
4 Parkowanie w miejscach niedozwolonych (znak zakazu zatrzymywania i postoju, tarasowanie drzwi i bram do hal i budynków oraz wjazdów i wyjazdów. 30.00 zł
5 Palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami 30.00 zł
III. Abonament miesięczny bez limitu wjazdów
Okres ważności abonamentu samochody osobowe,
ciężarowo-osobowe
i ciężarowe o ładowności do 0,8t
samochody osobowe,
ciężarowo-osobowe
i ciężarowe o ładowności od 0,8t do 2,5t
samochody o ładowności
pow. 2,5t, autobusy,
ciągniki samochodowe
od 1 do końca miesiąca 61.00 zł 81.00 zł 162.00 zł
od 6 do końca miesiąca 51.00 zł 68.00 zł 134.00 zł
od 11 do końca miesiąca 41.00 zł 54.00 zł 108.00 zł
od 16 do końca miesiąca 31.00 zł 41.00 zł 81.00 zł
od 21 do końca miesiąca 21.00 zł 27.00 zł 54.00 zł
od 26 do końca miesiąca 11.00 zł 14.00 zł 28.00 zł
IV. Opłaty jednorazowe dla sprzedających przed i w hali kwiatowej
1 Miejsce handlowe na placu przed halą kwiatową 35.00 zł
2 Najem boksu – jedna doba 110.00 zł *
3 Najem boksu – jeden tydzień 650.00 zł **
* – opłata dotyczy każdej rozpoczętej doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godz. 0.00 i kończy o 24.00 dnia następnego.
** – 7 dni od momentu przekazania boksu
V. Abonament bez limitu wjazdów wraz z miejscem handlowym
1 Opłata miesięczna na placu przy hali kwiatowej 480.00 zł
2 Opłata miesięczna pod wiatą przy hali kwiatowej 600,00 zł
VI. Opłaty za korzystanie z wózków Rënku przez Najemców
1 W godzinach handlu 15.00 zł
2 Za dobę 30.00 zł *
VII. Opłaty za korzystanie z chłodni na hali kwiatowej
1 Duży wózek 11.00 zł / dobę
2 Mały wózek 8.00 zł / dobę
VIII. Opłaty jednorazowe za korzystanie z miejsc postojowych
1 Samochody osobowe, ciężarowe, osobowo-ciężarowe o ładowności do 0,8t 16.00 zł / dobę
2 Samochody osobowe, ciężarowe, osobowo-ciężarowe o ładowności od 0,8t do 2,5t oraz ciągniki rolnicze 21.00 zł / dobę
3 Samochody osobowe, ciężarowe, osobowo-ciężarowe o ładowności powyżej 2,5t, ciągniki samochodowe, autobusy 31.00 zł / dobę
Opłata za miejsca obowiązuje w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00. Opłaty miesięczne za miejsca postojowe są ustalane indywidualnie z działem Marketingu i Nieruchomości (Budynek Biurowy, I piętro – pokój 33) i realizowane na podstawie umowy najmu.
IX. Opłaty za sprzedaż na placu z samochodu – opłata obowiązuje tylko dla prowadzących hurtową sprzedaż warzyw i/lub owoców.
1 Samochody o ładowności do 2,5t 5.00 zł / dobę
2 Samochody o ładowności od 2,5t do 14t 5.00 zł / dobę
3 Samochody o ładowności powyżej 14t 5.00 zł / dobę
X. Opłaty miesięczne za dzierżawę miejsca na placu pod pawilon
Stawki czynszu negocjowane indywidualnie.

Bilety jednorazowe nie są rozliczane w abonamencie miesięcznym. Przy zakupie pierwszego abonamentu pobierana jest kaucja za kartę wjazdową w kwocie 20 zł (kaucja jest zwracana po oddaniu nieuszkodzonej karty wjazdowej). Karta wjazdowa stanowi własność PHCRS S.A.

Podane ceny zawierają podatek VAT.

Na życzenie Państwa wystawiamy faktury VAT w Biurze Obsługi Klienta (Budynek biurowy, parter – pokój nr 9), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Dostawy towarów do boksów są bezpłatne (za okazaniem na bramie wjazdowej dokumentu na podstawie którego towar jest dostarczany np. faktura, list przewozowy, WZ, MM, itp.), w pozostałych przypadkach opłaty za wjazd będą pobierane zgodnie z tabelą opłat jednorazowych dla kupujących.

Opłata za miejsca obowiązuje w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00. Opłaty miesięczne za miejsca postojowe są ustalane indywidualnie z działem Marketingu i Nieruchomości (Budynek Biurowy, I piętro – pokój 33) i realizowane na podstawie umowy najmu.

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt