OGŁOSZENIE – Termoizolacja budynku biurowego oraz przełożenie chodnika wokół budynku.

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie:

Termoizolacji budynku biurowego oraz przełożenia chodnika wokół budynku.

W następującym zakresie:

 1. Demontaż kostki brukowej z oczyszczeniem (kostka czerwona o nieregularnym kształcie imitująca bruk) 750 m2
 2. Demontaż krawężników 100mm 22 mb
 3. Wykonanie warstwy podbudowy – beton B-15 grubość 100 mm 750 m2
 4. Dostaw i montaż krawężników 100mm 22 mb
 5. Dostawa i montaż słupków wygradzających typu CITY 16 szt
 6. Ułożenie kostki brukowej na podbudowie cementowo piaskowej – kostka z demontażu 750 m2
 7. Odkopanie ścian fundamentowych 135 m3
 8. Usunięcie i utylizacja starej izolacji styropianowej 264 m2
 9. Naprawa ścian fundamentowych i nałożenie izolacji 2xWM do grubości 4mm 264 m2
 10. Dostawa i montaż styroduru 100mm z listwą dylatacyjną i okuciami przy otworach 264 m2
 11. Ułożenie siatki na kleju 264 m2
 12. Dostawa i montaż foli kubełkowej z listwą odcinającą 188 m2
 13. Zasypanie i zagęszczenie wykopu 135 m3
 14. Dostawa i montaż warstwy elewacyjnej z GRAMPLASTU 108 m2

Termin wykonania zadania do 31 sierpnia 2020 r.
Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 28 lipca 2020 r. na adres sekretariat@renk.pl .
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 100%.
Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.
Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek tel. 58 762 80 06; mkierek@renk.pl
Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.
Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się

Not readable? Change text. captcha txt