Szybkobieżne bramy rolowane

 In Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do składania  ofert na dostawę:

SZYBKOBIEŻNYCH BRAM ROLOWANYCH


W klasie odporności wiatrowej zgodniej z normą (EN12424):2 – 1szt
W klasie odporności wiatrowej zgodniej z normą (EN12424):4 – 2szt

Specyfikacja bramy:

Szerokość otworu w świetle3000 mm
Wysokość otworu w świetle3500 mm
Kolor płaszczażółty
Szybkość pracy przy otwieraniumin. 1,5 m/s
Szybkość pracy przy zamykaniumin. 0,5 m/s
Strona montażu napędupo prawej stronie
Rodzaj napęduelektryczny, 3 – fazowy
Warunki montażudo podkonstrukcji stalowej
Rodzaj zabezpieczeniakurtyna świetlna i obustronny radar
Wymagania dodatkowepanel wizyjny

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 1 marca 2021 r. na adres sekretariat@renk.pl

Przy wyborze ofert |Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 70%    okresu gwaracji – minimum 36 miesięcy – 20% terminu realizacji 10%.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa na dostawę oraz montaż bram, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek tel. 58 762 80 06; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się

Not readable? Change text. captcha txt