OGŁOSZENIE – wykonanie placu manewrowego

 W Aktualności, Ogłoszenia

Gdańsk, 09.08.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do złożenia ofert na wykonanie:

Do 15 września 2019r placu manewrowego dla pojazdów  ciężarowych (40T)

 W następującym zakresie:

  1. Demontaż krawężnika z podbudową – 50mb
  2. Roboty ziemne korytowanie 77cm – 480m2
  3. Montaż krawężników z odzysku – 20mb
  4. Ułożenie warstwy odsączającej (piasek 10cm)  – 480m2
  5. Ułożenie geowłókniny – 480m2
  6. Ułożenie gruzobetonu 25cm – 480m2
  7. Wykonanie stabilizacji,  beton B15, 15cm – 480m2
  8. Ułożenie kostki na podbudowie piaskowej – 480m(kostka używana z zasobów inwestora)

 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 16 sierpnia  2019 r. na adres sekretariat@renk.pl .

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 100%.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa , na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek
tel. 58 762 – 80 – 06; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt