Ogłoszenie – System przedpłatowego poboru energii elektrycznej na karty RFID

 W Aktualności, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do złożenia ofert na dostawę

Systemu przedpłatowego poboru energii elektrycznej na karty RFID.

 

W następującym zakresie:

  1. Program do obsługi kart RIFID wraz z czytnikiem do PC (dwustanowiskowy)
  2. Karta RFID do systemu przedpłatowego             200szt
  3. Dystrybutor energii elektrycznej z modułem RFID (4 gniazda 230V 16A) IP 67  28szt
  4. Dystrybutor energii elektrycznej z modułem RFID (2 gniazda 230V 16A) IP 67  16szt
  5. Dystrybutor energii elektrycznej z modułem RFID  (2 gniazda 230V 16A+2 gniazda 400V 16A) IP 67    6szt

 

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 16 września 2019 r. na adres sekretariat@renk.pl .

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 50% i terminu realizacji 50%.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa , na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek
tel. 58 762 – 80 – 06; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt