Ogłoszenie – modernizacja ramp przeładunkowych

 W Aktualności, Ogłoszenia

Gdańsk, 17.05.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do złożenia ofert na modernizację:

„4szt RAMP PRZEŁADUNKOWYCH na HALI  nr 2”

 Zakres prac obejmuje::

  1. Demontaż istniejących platform, kurtyn i odboi
  2. Dostawę i montaż:
    2.1 Elektrohydrauliczna platforma przeładunkowa z najazdem uchylnym – 4 szt.
  • szerokość nominalna NW = 2000mm
  • długość nominalna NL = 2500mm
  • wysokość nominalna LH = 600mm
  • rama typ W
  • najazd uchylny 400mm
  • nośność nominalna (dynamiczna) 100kN

2.2 Kurtyna uszczelniająca z rynną deszczową – 4 szt.
2.3 odbój gumowy na płycie stalowej – 8 szt.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie
do 24 maja 2019 r. na adres sekretaiat@renk.pl .

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami
ceny 80%, oraz wiedzy i doświadczenia oferentów w realizacji tego rodzaju zleceń 20%

Prosimy o dołączenie do oferty, referencji od podmiotów, dla których takie zadania były realizowane.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o wykonanie robót budowlanych w podanym zakresie, na warunkach wynegocjowanych przez strony.
W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek
tel. 58 762 – 80 – 06; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt