Ogłoszenie – Liczniki energii elektrycznej

 In Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza do złożenia ofert na dostawę:

300 szt. liczników zużycia energii eterycznej model F@F LE-03d.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie do 14 sierpnia 2020 r. na adres sekretariat@renk.pl.

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 100%.

Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta.

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego dostawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek
tel. 58 762 80 06; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Recent Posts
Skontaktuj się

Not readable? Change text. captcha txt