OGŁOSZENIE – KONKURS OFERT (Audyt energetyczny, audyt oświetleniowy…)

 W Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na wykonanie w terminie do 30 września 2018r:

  1. Audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
  2. Przeprowadzenie analizy techniczno – energetycznej modernizacji instalacji ogrzewania ( w tym wentylacja i klimatyzacja) w trzech halach oraz w budynku biurowym należącym do przedsiębiorstwa,
  3. Audytu oświetleniowego.

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej, w terminie do 3 sierpnia 2018r.

Kryteria wyboru oferty 70% najkorzystniejsza cena 30% wiedza
i doświadczenie.

Ocena spełnienia kryterium w postaci wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu przeprowadzonych audytów energetycznych  wykonanych przez oferenta w ciągu ostatnich 2 lat, z podaniem dat oraz miejsca wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

Prosimy o dołączenie do ww. wykazu dokumentów potwierdzających,
że prace te zostały wykonane  i prawidłowo ukończone w umownym terminie (referencje itp.).

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek tel. 58-7628006; mkierek@renk.pl.

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt