Ogłoszenie – Budowa pawilonu magazynowo-handlowego nr 5

 W Aktualności, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wodnika 50 zaprasza do składania ofert na budowę:

Pawilonu magazynowo – handlowego nr 5 o powierzchni całkowitej
2 964,10 m
2 oraz zadaszenia wiaty o powierzchni całkowitej 980,50m2
w Gdańsku przy ul. Wodnika 50

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie powyższego zadania inwestycyjnego w systemie generalnego wykonawstwa.

Oferty prosimy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej i oznaczonej kopercie, w terminie do dnia 7 sierpnia 2019r. do godz. 1500 w siedzibie Spółki pod ww. adresem.

Otwarcie ofert nastąpi 8 sierpnia 2019 o godz. 1000 w siedzibie Spółki.

Ofertę prosimy przygotować zgodnie ze specyfikacją oraz załącznikami dostępnymi w linku poniżej:

– Pliki do pobrania (kliknij aby pobrać)

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek tel. 58 762-80-06; mkierek@renk.pl; lub z p. Mariuszem Słomińskim
tel. 58 762-80-00; m.slominski@renk.pl.

Informujemy, że Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru oferty. Warunki postępowania mogą być zmienione przez Zamawiającego w każdym czasie.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo zakończenia postępowania
bez wybrania oferty. Zamawiający zastrzega sobie także prawo odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający uprawniony jest do przedłużenia terminu składania ofert.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt