Ogłoszenie – Budowa Pawilonów 6 i 7

 W Aktualności, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku zaprasza
do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

„BUDOWA PAWILONU MAGAZYNOWO-HANDLOWEGO NR 6 i 7”
o łącznej powierzchni zabudowy 1 920,00 m2
wraz z projektem rozbiórki wału ochronnego w miejscu posadowienia pawilonów

Zakres opracowania dokumentacji:

 1. Projekt budowlany
 2. Projekt wykonawczy
 3. Przedmiar robót
 4. Specyfikacje techniczne
 5. Kosztorys inwestorski
 6. Kosztorys ślepy

 

 • Oferty prosimy składać w formie elektronicznej, w terminie
  do 15 marca 2019 r. na adres sekretariat@renk.pl . Spółka planuje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 20 marca 2019 r. Oferenci zostaną powiadomieni o ewentualnej zmianie podanego terminu.
 • Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami ceny 50%, oraz wiedzy i doświadczenia oferentów w realizacji tego rodzaju projektów 20% oraz terminu realizacji 30%.
 • Ocena kryterium w postaci wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu wykonanych przez oferenta zadań projektowych obiektów kubaturowych o wartości robót budowlanych minimum 10 mln zł, opracowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem otrzymania niniejszego zapytania. Z podaniem dat oraz miejsca wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których zostały wykonane. Prosimy o dołączenie do ww. wykazu, referencji od podmiotów dla których projekty były realizowane.
 • Spółka zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta. Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa o opracowanie dokumentacji projektowej w podanym zakresie, na warunkach wynegocjowanych przez strony.
 • W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p. Markiem Kierek tel. 58 762 – 80 – 06; mkierek@renk.pl
 • Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Oferty prosimy przygotować na podstawie projektu koncepcyjnego dostępnego na stronie: www.renk.pl

 

Załączniki:

 1. koncepcja-opis – (kliknij po szczegóły)
 2. koncepcja-strona – (kliknij po szczegóły)
 3. plan-sytuacyjny – (kliknij po szczegóły)
 4. rzut-przyziemia-przekrój-i-elewacja-frontowa-p7 – (kliknij po szczegóły)
 5. rzut-przyziemia-przkrj-elewacja-frontowa-p6 – (kliknij po szczegóły)
 6. zagospodarowanie-terenu – (kliknij po szczegóły)
Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt