OGŁOSZENIE – Zakup i wdrożenie systemu wjazdowego

 W Aktualności, Ogłoszenia

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku

Zaprasza do składania ofert na:
wykonanie i instalację kompletnego systemu kontroli wjazdów i wyjazdów na teren
Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk w Gdańsku przy ul. Wodnika 50.

Zadaniem systemu będzie kontrola ruchu pojazdów na terenie rynku oraz pobieranie opłat za wjazd, postój oraz za przekroczony czas pobytu. Wjazd i wyjazd odbywać się będzie poprzez urządzenia sczytujące (skanery kodów kreskowych, czytniki kart zbliżeniowych, kamery ze skanerem tablic rejestracyjnych) oraz szlabany.  Na rynku są trzy wjazdy i trzy wyjazdy.

Opłaty będą dokonywane w kasie ręcznej, przy wjeździe i/lub w biurze obsługi klienta. (rozliczenia klienta rotacyjnego, rozliczenia klienta bez biletu – w przypadku zagubienia, rozliczenia klienta, który przekroczył zadany na wjeździe czas pobytu)

Ogólne wymagania dla Systemu

 • wjazd na teren odbywa się na podstawie biletu jednorazowego (opłata pobierana jest na wjeździe, paragon z kodem kreskowym) lub ważnego abonamentu (nr. rejestracyjny lub karta zbliżeniowa)
 • wyjazd z terenu odbywa się na podstawie ważnego biletu jednorazowego (nie przekroczony czas, który został opłacony na wjeździe) lub ważnego abonamentu.
 • na paragonie drukowany jest dodatkowo nr rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego na teren rynku hurtowego,
 • system powinien być wyposażony w system skanowania tablic rejestracyjnych,
 • wszystkie urządzenia systemu powinny być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych,
 • dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
 • system obsługiwać będzie 3 kasy ręczne obsługiwane przez pracownika obsługi,
 • możliwość przeglądania statystyk i tworzenia zestawień wyników sprzedaży,
 • możliwość tworzenia grup klientów i wykonywania działań na poszczególnych grupach (np. sprzedaż abonamentów dla wszystkich kart klienta),
 • możliwość przypisania kilku nr. rejestracyjnych do jednej karty zbliżeniowej (abonamentu) z zastrzeżeniem, że na terenie w tym samym czasie może przebywać tylko jeden pojazd.
 • Możliwość blokowania pojedynczych kart i/lub grup kart.
 • system musi mieć możliwość rozbudowy w przyszłości o kolejne urządzenia bez ograniczeń,
 • System musi posiadać funkcję „anti passback” uniemożliwiającą ponowne użycie karty po wjeździe pojazdu na teren.
 • System powinien zawierać moduł do awizowania wjazdów przez formularz na wskazanej stronie internetowej.
 • Oprogramowanie musi integrować się z systemem SAGE Symfonia Finanse i Księgowość (integracja odbywać ma się na poziomie wymiany pliku z wybranymi dokumentami)
 • Program powinien posiadać moduł wystawiania faktur oraz generowania pliku JPK zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • System wjazdowy musi umożliwiać kontrolowanie czasu pobytu pojazdu na terenie Rynku Hurtowego.
 • okres gwarancyjny co najmniej 2 lata,

 

Prosimy o składanie ofert przez firmy, które posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym a także wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonywania zamówienia.

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

 • w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia – Andrzej Michalik 58 762 80 02
 • w sprawach organizacyjnych – pan Marek Kierek tel. 58 762 80 06

Oferty prosimy składać w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@renk.pl do 13 sierpnia 2018 roku. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i/lub umówienia się na wizję lokalną na terenie Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk prosimy o kontakt z panem Andrzejem Michalikiem tel. 58 762 80 02.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zwarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wybory oferty.

Zamawiający zawrze umowę po przeprowadzeniu negocjacji jej warunków z oferentem, który zaproponuje najkorzystniejsze w ocenie Zamawiającego warunki.

Zamawiający, przy wyborze oferenta, z którym prowadzone będą negocjacje w celu zawarcia umowy, kierował się będzie następującymi kryteriami:

 • funkcjonalnością, z punktu widzenia Zamawiającego zaproponowanego w ofercie rozwiązania;
 • ceną,
 • oferowanym serwisem urządzeń i oprogramowania, czasem reakcji na zgłoszoną awarię.
 • doświadczeniem w systemach dedykowanych dla rynków hurtowych
 • czasem realizacji zamówienia

Zamawiający ma prawo prowadzenia negocjacji z kilkoma oferentami jednocześnie.

Zamawiający ma prawo swobodnego wyboru oferenta, z którym zwarta zostanie umowa.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zwarcia umowy i jest uprawniony do odstąpienia od postępowania ofertowego w każdym czasie.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt