Ogłoszenie – Remont węzła sanitarnego w Hali 1

 W Aktualności, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku ogłasza konkurs ofert na wykonanie w terminie do 30 sierpnia 2018r remontu węzła sanitarnego w hali nr 1.

W następującym zakresie:

 1. Szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów  – 103m2
 2. Demontaż drzwi – 10szt
 3. Dostawa i montaż drzwi  90cm– 5szt
 4. Dostawa i montaż drzwi 80cm –5szt
 5. Usunięcie lamperii – 29m2
 6. Wykonanie nowej lamperii – 29m2
 7. Skucie glazury ścian i podłogi – 152m2
 8. Dostawa i ułożenie glazury ściennej – 117m2
 9. Dostawa i ułożenie glazury podłogowej (gres) – 35m2
 10. Naprawa ścian bloczkiem silikatowym (gr 8cm) – 26m2
 11. Montaż płyt g- k(zielona) – 117m2

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej, w terminie do 10 lipca 2018r.

Kryteria wyboru oferty 70% najkorzystniejsza cena 30% wiedza i doświadczenie.

Ocena spełnienia kryterium w postaci wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie na podstawie wykazu robót wykonanych przez oferenta w ciągu ostatnich 2 lat, z podaniem dat oraz miejsca wykonania, nazwy podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

Prosimy o dołączenie do ww. wykazu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.).

Z wybranym oferentem zawarta zostanie umowa, na warunkach wynegocjowanych przez strony. W przypadku nieuzgodnienia warunków umownych pomiędzy stronami, Spółka zastrzega sobie prawo wyboru innego wykonawcy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z p Markiem Kierek tel. 605-518-133; mkierek@renk.pl

Spółka może unieważnić postępowania ofertowe oraz odstąpić od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyn.

Niniejsze zaproszenie ofertowe stanowi zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

Podobne wpisy

Zostaw komentarz

Skontaktuj się

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt